Styrgrupp

Interreligiösa Centret leds av en styrgrupp med personer från Göteborgs Interreligiösa Råd, Göteborgs olika församlingar och det interreligiösa ungdomsnätverket Unga som Tror. Styrgruppen består för närvarande av 14 ordinarie ledamöter – varav 5 adjungerade – och 2 ersättare. Styrgruppen svarar gentemot Göteborgs Interreligiösa Råd, som är huvudman. Ett bidrag på 1 miljon kronor per år tilldelas av Göteborgs stad, som har en ordinarie plats i styrgruppen. 

Styrgruppen består av

Från Göteborgs stad

en ordinarie plats 

 

Från Göteborgs Interreligiösa Råd

Yasser Hammoud, imam, ordförande
yasser.hammoud@interreligiosacentret.se

Peter Borenstein, rabbin, 1:e vice ordförande
peter.borenstein@interreligiosacentret.se

Cenap Turunc, muslim, ständigt adjungerad
turunc04@gmail.com

Ziyad Ayach, muslim
ziyadayach@gmail.com 

 

Från Församlingarnas rådslag

Kalsoom Kaleem, ordförande Göteborgs Moské
Kalsoomfarooq@hotmail.com 

Kristian Lillö, kyrkoherde, Lundby församling, Svenska kyrkan
Kristian.Lillo@svenskakyrkan.se

Nicklas Naranji Singh Foresti, Sikhiska församlingen
nicklas.foresti@gmail.com

Josef Zorski, Judiska församlingen
josef@meditrait.se

 

Suppleanter

Klara Roxbergh, diakon, Svenska kyrkan, Sjukhuskyrkan
klara.roxbergh@svenskakyrkan.se 

Arci Pasanen, förestånd. Nimaihuset, Hare Krishna Vrinda
arcipasanen@gmail.com

 

Från Unga som tror

Dinah Borenstein, judinna
dinaborenstein@hotmail.com

Yasmine Moslih Launing, kristen
yasmine.moslih.launing@hotmail.com

Suppleant
vakant

 

Adjungerade

Från Interreligiösa Rådet

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt, sekreterare Interreligiösa Rådet
henrik.frykberg@svenskakyrkan.se

 

Från Interreligiösa Centret

Berit Bornecrantz Dias, samordnare, sekreterare Styrgruppen
berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

Zana Muhammad, verksamhetsledare
zana.muhammad@interreligiosacentret.se

 

Från Tillsammans för Sverige (Fryshuset)

Noomi Gustafsson, verksamhetsansvarig Tillsammans för Sverige
noomi.gustafsson@fryshuset.se

 

Valberedning

Haykanush Hovhannisyan, ordf. Armeniska Apostoliska kyrkorådet
dolcearmena@hotmail.com 

Emanuel Furbacken, verksamhetsledare Angereds församling
efurbacken@gmail.com