Studiebesök

Studiebesök

För närvarande tar vi ej emot studiebesök från skolor då våra resurser används till ett treårigt skolprojekt, men olika församlingar tar själva emot studiebesök och vi förmedlar gärna kontakter till dessa. Kontakta samordnare Berit Bornecrantz Dias.