Medlemmar

Göteborgs Interreligiösa Råd

Presidium

Yasser Hammoud, muslim (ordförande)
yasser_hammoud123@hotmail.com

Peter Borenstein, rabbin, Judiska församlingen (ej anställd) (1:e vice ordförande)
rabbi.peter.borenstein@gmail.com

Annika Vindare, kyrkoherde för Västra Frölunda pastorat, Svenska kyrkan (2:a vice ordförande)
Annika.Vindare@svenskakyrkan.se

Julia Carlberg, Hare Krishna ISCKON (3:e vice ordförande)
bhaktinjulia@gmail.com

—-

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt i Svenska kyrkan (sekreterare)
henrik.frykberg@svenskakyrkan.se

Daniel Pauchard, diakon i Romersk Katolska Kyrkan (kassör)
daniel.pauchard@katolskakyrkan.se

—-

Övriga i rådet

Surjit Singh Ahluwalia, ordförande för Sikhtemplet Gurdwaran
surjit.ahluwalia5@gmail.com

Faramarz Agahi, representant för Bahá’i-samfundet
faramarz.agahi@gu.se

Ziyad Ayach, Angereds Moské
ziyadayach@gmail.com

Fuad Colic, imam för Bosniakiska Islamiska Församlingen
fuadcolic@yahoo.se

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Biskopen.goteborg@svenskakyrkan.se

Abraham Garis, kyrkoherde för Syrisk-Ortodoxa Kyrkan S:t Gabriel
abrahamgaris@passagen.se

Ariella Lindström, Judiska Församlingen
lindstromariella@hotmail.com

Dragan Mijailovic, kyrkoherde i Serbisk Ortodoxa Kyrkan Helige Stefan Decanski
protadragan@spc-geteborg.org

Ekaterina Panova, sekreterare i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
katja@buddhism-sbs.se

Mothana Salman, imam för Al- Tawhid shiamuslimska församling
alhossaini_m@hotmail.com

 

Ständigt adjungerad:

Cenap Turunc, muslim, religionsvetare, socionom, tolk/observatör
turunc04@gmail.com