Kvinnoverksamhet

Kvinnoverksamhet

Hösten 2013 samlades en grupp kvinnor från olika religiösa samfund för att planera programmet för Internationella kvinnodagen 2014. Samarbetet upplevdes efteråt så positivt att en kvinnodialoggrupp bildades. 

Träffarna sker framför allt i deltagarnas olika gudstjänst- och församlingslokaler. Man bjuder in varandra till visning, samtal och en enklare måltid. Deltagarna, som alltid varit runt ett tiotal – några har kommit och några har gått – är från judendom, kristendom, islam, buddhism, sikhism, hinduism och bahá’i, med inbördes förgreningar. 

Dialoggruppen har kommit att ansvara årligen för Internationella kvinnodagens program och arrangerar vid behov också andra program.

Under våren och hösten 2016 pågick ett interreligiöst kvinnoskrivarprojekt, finansierat av Social resurs vid Göteborgs kommun. Det arrangerades även i samarbete med stadens projektet Göteborg berättar och föreningen Plattform Agera. Projektet hade som målsättning att motivera kvinnor från olika stadsdelar och religiösa samfund att skriva texter för publicering på tema religion, rasism och/eller feminism i syfte att kvinnor från alla religioner ska våga synas och höras mer i svensk media. Kvinnoskrivarkursen hölls i studiecirkelform i samarbete med det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. För den som är nyfiken på att läsa de texter som skrevs finns de publicerade på bloggen Gör din röst hörd

Planer för framtiden är bland annat att söka lära känna andra kvinnogrupper, och att över religionsgränserna starta ett socialt projekt för utsatta kvinnor.