Kvinnodialoggrupp

Kvinnodialoggrupp

Hösten 2013 samlades en grupp kvinnor från olika religiösa samfund för att planera programmet för Internationella kvinnodagen 2014. Samarbetet upplevdes efteråt så positivt att en kvinnodialoggrupp bildades. 

Träffarna sker framför allt i deltagarnas olika gudstjänst- och församlingslokaler. Man bjuder in varandra till visning, samtal och en enklare måltid. Deltagarna, som alltid varit runt 12 deltagare – några har kommit och några har gått – är från judendom, kristendom, islam, buddhism, sikhism, hinduism och bahá’i, med inbördes förgreningar. 

Dialoggruppen har kommit att ansvara årligen för Internationella kvinnodagens program och arrangerar även andra seminarier, senast ”Föredrag med syster Lena, Klaradals kloster” våren 2017.

Fyra deltagare ur dialoggruppen deltar hösten 2017 i det kvinnliga ledarskaps- och mentorprogrammet ”Delaktig, Stark och Synlig” vid SST i Stockholm där kvinnor från 14 olika samfund från hela landet ingår.