Kontakt

Kontakt

Zana Muhammad, verksamhetsledare (tjänstledig till 1 mars 2018)


Berit Bornecrantz Dias, Samordnare, Sekreterare Styrgruppen, Kvinnoverksamhet (80% tjänst)
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se


Linda Wahl, Projektledare Skolprojektet (10% tjänst)
Mobil: 070-992 15 76
Mail: lindacwahl@gmail.com


Emma Wass, Pedagog Skolprojektet (40% tjänst)
Mobil: 073-997 09 69
Mail: emma.wass76@gmail.com


Göran Hember, Samordnare för Medföljarprojektet (30% tjänst)
Mobil: 070-591 99 82
Mail:goranhember@gmail.com


Yasser Hammoud, Ordförande Styrgruppen och Göteborgs Interreligiösa Råd
Mobil: 070-171 94 74
Mail: yasser0837@gmail.com


Henrik Frykberg, Sekreterare Göteborgs Interreligiösa Råd
Tel. 031-771 30 71
Mail: henrik.frykberg@interreligiosacentret.se


Unga som Tror
Kontaktperson: Dinah Borenstein
Mail: ungasomtror@gmail.com


Noomi Gustafsson, Verksamhetsledare Tillsammans för Sverige (Fryshuset)
Mobil: 073-683 40 53
Mail: noomi.gustafsson@fryshuset.se