Kontakt

Kontakt

Zana Muhammad, Verksamhetsledare
Mobil: 076-949 49 87
Mail: zana.muhammad@interreligiosacentret.se


Berit Bornecrantz Dias, Samordnare, Styrgruppens sekreterare
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se


Linda Wahl, Projektledare Skolprojekt
Mobil: 070-992 15 76
Mail: lindacwahl@gmail.com


Yasser Hammoud, Ordförande för Styrgruppen och Interreligiösa Rådet
Mobil: 070-171 94 74
Mail: yasser0837@gmail.com


Henrik Frykberg, Interreligiösa Rådets sekreterare
Tel. 031-771 30 71
Mail: henrik.frykberg@interreligiosacentret.se


Noomi Gustafsson, Verksamhetsledare Tillsammans för Sverige (Fryshuset)
Mobil: 073-683 40 53
Mail: noomi.gustafsson@fryshuset.se


Unga som Tror
Kontaktpersoner: Dinah Borenstein och Yasmine Moslih Launing
Mail: ungasomtror@gmail.com